Windows – Windows °Ñ‡Ñ–в. ÐžÑ ÑŒ Ñ Ðº його увімкнути

Windows – Windows °Ñ‡Ñ–в. ÐžÑ ÑŒ Ñ Ðº його увімкнути

Програми-вимагачі – це неприємна річ. – °Ð¹Ð»Ð¸ на вашому комп’ютері, щоб ви не могли отри¼Ð°Ñ‚и до ни Ñ… Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿, Ñ ÐºÑ‰Ð¾ не заплатите Ð·Ð»Ð¾Ð²Ð¼Ð¸Ñ Ð½Ð¸ÐºÑƒ за Ѐоз Ð±Ð»Ð¾ÐºÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ…. – ками, Ñ ÐºÑ‰Ð¾ Ð2и не зможете запобігти атака°Ð¼ програ м-вимагачів за допомогою Жнших Ð·Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ–Ð².

100% обмежує програми, Ñ ÐºÑ– можуть змінювааи Єайли в пап ках, Ñ ÐºÑ– зазвичай атакують програми-Ð²Ð¸Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ‡Ñ -.

Microsoft Defender, Microsoft Defender, Windows, Microsoft Defender. Microsoft Windows Defender, Windows Defender програма. Ð”ÐµÑ ÐºÑ– Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð²Ñ–Ñ€ÑƒÑ Ð½Ñ– пакети Ђакож Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ ÐºÐ°ÑŽÑ‚ÑŒ автома – –дно відновити Єайли.

Ра відміну від Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð²Ñ–Ñ€ÑƒÑ Ð½Ð¾Ð³Ð¾ програмного Ð·Ð°Ð±ÐµÐ·Ð¿ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ , , , Microsoft Defender. Ви повинні увімкнути Ñ—Ñ… Ñ Ð°Ð¼Ð¾Ñ Ñ‚Ñ–Ð¹Ð½Ð¾.

Windows – PC World.

About Windows Security: About Windows Security

Відкрийте програму Windows Security на воєму ПК. Ви можете отримати Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ до нього одним оз кількох Ñ Ð¿ Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ñ–Ð²:

  • Alt + Alt + Windows Security Enter.
  • Windows Security, Windows Security Enter.
  • Відкрийте програму «Параметри“, а потім ви About Windows Security.

Крок другий: знайдіть Ð½Ð°Ð»Ð°ÑˆÑ‚ÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¸-вимага ча

Windows Security Virus & threat protection. Manage ransomware.

Controlled folder access. Цей параметр обмеежує Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ програми до Ñ Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð° OneDrive, OneDrive ‚а вибраного на комп’ютері. 100% Ñ ​​ку.

Ре Ð²Ñ Ñ–Ð¼ програмам буде заборонено Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿ до цих обРWindows – Microsoft Office Microsoft Office €Ð¸Ð²Ð°Ñ‚и та змінювати файли. Рле кщо програми немає у внутрішньому Ñ Ð¿Ð¸Ñ ÐºÑƒ довірених Ð¿Ñ Microsoft, Microsoft, … папках, доки не буде надано вний дозвіл у Windows Security.

Крок Ђретій: Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ¾Ð½Ð°Ð¹Ñ‚ÐµÑ Ñ , що ви увійшли в OneDrive

ÐžÐ±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ñƒ до файлів Ñ– папок не Ð·Ð°Ñ…Ð¸Ñ Ñ‚Ð¸Ñ‚ ÑŒ Ñ—Ñ… Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ñ–Ñ Ñ‚ÑŽ. Ще один важливий метод Ð·Ð°Ñ…Ð¸Ñ Ñ‚Ñƒ – це хороші реРWindows ¸ в OneDrive. Microsoft із Windows або лише до програми OneDrive окремо.

Ransomware protection > Ransomware data recovery.

Звичайно, щоб уникнути найгірших Ð½Ð°Ñ Ð»Ñ–Ð´ÐºÑ–Ð² від ат ак програм-вимагачів, найбезпечнішою Ѐезервною ÐºÐ¾Ð¿Ñ–Ñ ”ÑŽ ваших файлів Ñ” та, Ñ ÐºÑƒ ви зберігаєте офлайн . Ви повинні творити Ñ—Ñ— додатково до Ð²Ñ ÑŒÐ¾Ð³Ð¾, що Ð·Ð±ÐµÑ€Ñ –Ð³Ð°Ñ”Ñ‚ÑŒÑ Ñ Ñƒ хмарі.

1. чів у Windows?

Везпека Ñ– Ð·Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ñ–Ñ Ñ‚ÑŒ – не завжди одне й Ђе Ñ Ð°Ð¼Ðµ. Windows 10 Windows 10 Ñ ​​ному проникненню до ваших важливок, але це та кож може бути трохи незручно. Гравці, наприклад, можуть Ð²Ð¸Ñ Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸, що Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ ¿ до файлів Ð´Ð»Ñ Ð·Ð±ÐµÑ€ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ бути заблоковано зР° Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ñ‡ÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¼, Ð¾Ñ ÐºÑ–Ð»ÑŒÐºÐ¸ вони Ñ‡Ð°Ñ Ñ‚Ð¾ Ð·Ð±ÐµÑ€Ñ–Ð³Ð°ÑŽÑ‚ÑŒÑ Ñ Ñƒ вашій й ¿Ð°Ð¿Ñ†Ñ– «Документи”.

Ви можете вирішити цю проблему з мінімальними Ð·ÑƒÑ 100% Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ñƒ. – ютері, до кої немає контрольованого Ð´Ð¾Ñ Ñ‚ÑƒÐ¿Ñƒ. Вам Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ñ‚Ð¾ Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÑ‚ÑŒÑ Ñ Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ€Ð¸Ñ Ð‚Ð¾Ð²ÑƒÐ²Ð°Ñ‚Ð¸ тороннє прогрР, , , , , , , , , , , €Ð½Ð¸Ñ… Ѐезервних копій.

ProIT, ProIT Windows.

ProIT Telegram, Telegram »Ñ–кації!

Related posts